Изберете услуги
  • Домоуправител
  • Професионал домоуправител
  • Електронен касиер
  • Почистване на жилищна сграда
  • Общи събрания
  • Енергийна ефективност
Домоуправител


• провежда годишно Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в рамките на една година - изготвя покани, отчита гласуването, съставя протоколи и др.

• представлява Общото събрание на собствениците на обекти в сградата пред държавната и общинската администрация, МВР, компетентния съд, както и пред други институции и органи;

• изготвя правилник за вътрешен ред и контролира изпълнението му;
предоставя консултации относно управление на Етажната собственост, управление и
разпореждане с недвижими имоти;Добави услугата


Попълнете анкетна карта


Адрес:
град:
адрес:
брой етажи на сградата:
брой самостоятелни входове:

Брой обекти:
жилища
търговски обекти
гаражи


Брой обекти, които се обитават постоянно:
жилища:
търговски обекти:
гаражи:

Наличен/работещ асансьор:
Събирани суми месечно на апартамент общо: лв.
Ползавани услуги:
Почистване: лева на месец
Поддръжка на асансьор: лева на месец
Енерго Про /общи части и асансьор/: лева на месец

Дезинфекзия и дератизация: лева на месец
Фонд „Резервен”: лева на месец

Има ли домова книга:
Има ли правилник за вътрешния ред:
Има ли списък с контакти:

Име на текущ домоуправител:
Телефон за контакти:
Е-поща за контакти: