Професионален домоуправител
Услуги


Услугата „Професионален домоуправител“ предоставя на собствениците на жилищни кооперации и офиси възможност да се справят с редица общи проблеми и битови перипетии, без на практика да се замесват в тях и да губят излишно времето си. Спестява техните усилия и пари. Основната идея на професионалния домоуправител е да осигури комплексни услуги и спокойствие на собствениците на сградата, като се грижи за нейната поддръжка във всяко едно отношение – от почистването до уреждането на административни проблеми, или такива свързани с междусъседските отношения. Професионалният домоуправител може да бъде самостоятелно лице или фирма, която да изпълнява съответните задължения.
Все повече живеещи в общи жилищни сгради или фирми, ползващи офис сгради осъзнават ползата и предимствата на подобен тип услуга.

Какво може да очаквате от Вашия професионален домоуправител?

„ДОМОУПРАВИТЕЛ”:
• провежда годишно Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в рамките на една година - изготвя покани, отчита гласуването, съставя протоколи и др.
• представлява Общото събрание на собствениците на обекти в сградата пред държавната и общинската администрация, МВР, компетентния съд, както и пред други институции и органи;
• изготвя правилник за вътрешен ред и контролира изпълнението му;
● предоставя консултации относно управление на Етажната собственост, управление и разпореждане с недвижими имоти;Цени

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: 1,00 лев месечно на апартамент (не по-малко от 20,00 лева на месец).„ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ”- ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА „ДОМОУПРАВИТЕЛ” И ДОПЪЛНИТЕЛНО:

– поддръжка на външните и вътрешни части на сградата (саниране, повишаване енергийната ефективност на сградата, рационално разпределение в използването на общите жилищни площи, смяна на тръби, счупени стъкла, боядисване и др.)
- планира, подготвя и реализира ремонти на общите части в сградата
- организира дератизация, дезинфекция, дезинсекция в общите части на сградата
- водене на Домова книга
- съдейства при събиране на стари задължения от некоректните платци в етажната обственост
- анализ на разходите и предложения как да бъдат намалени
- намиране на професионален специалист при ремонт
- поддържане и ремнот на блоковите инсталации - асансьори, осветление, домофонна система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива)
- комуникация и координация при работата с доставчиците на консумативи (ток, вода, интернет и др.)
- безпристрастно разрешаване на междусъседски недоразумения
- решаване на законови и нормативни неуредици и задълженияЦени

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: 3,00 лева месечно на апартамент (не по-малко от 60,00 лева на месец).*Крайните цени се формулират след извършен оглед и съставена индивидуална оферта!

Добрата поддръжка на жилищната или офис сграда е от огромно значение както за покачването на нейната обща имотна стойност, така и за стойността на всеки един отделен жилищен обект в нея. С пълен набор от услуги и възможност за допълнителни консултации, професионалният домоуправител се грижи да получите максимално обслужване без да губите излишно време, пари и усилия. Той е наясно с всички нормативни документи и задължения и се грижи те да са изрядно изпълнени във всеки един момент. Разполага с информация за фирми и специалисти в случай, че възникне авария или друг битов проблем. Разполага също и с личните данни на всички живеещи в блока или работещи в офиса. Тази информация остава поверителна и се използва само и единствено при спешна или наложителна ситуация. Домоуправителят внася толерантност и търпимост между обитаващите сградата, така че съжителството между тях да е леко, позитивно и приятно.
Превръщането на домоуправителя в професионално лице помага неимоверно много за прозрачността и правилната комуникация между институциите и живеещите в сградата. Гарантира персонално отношение към собствениците и техните належащи проблеми. Общият бит трябва да е оптимално опростен и олекотен, така че да спестява времето и усилията на отделния човек.

Тук можете да генерирате Вашата оферта. Задайте точните параметри на услугата, която желаете и ние ще изчислим ресурсите и цената, на която можем да Ви ги предложим. Възползвайте се от възможността да получите съвременен и улеснен начин на работа и бърз достъп до всяка информация, която Ви е необходима. Нашата цел е да Ви спестим усилия за проучване и изчисления, като Ви предоставяме пълен пакет от услуги, комбинирани според специфичните нужди и изисквания на жилищната сграда или собствениците.