Пречиствателни станции
Какво предлагаме


БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ ПОДХОДЯЩИ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ, ВИЛНИ СЕЛИЩА, ХОТЕЛИ, МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР. МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ОТ ОБЕКТИ ПОЛЗВАНИ ОТ 2-150 ЖИТЕЛИ

1. БЕЗ НУЖДА ОТ ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ
2. ПОЧИСТВА СЕ ВЕДНЪЖ НА 2-3 ГОДИНИ
3. БЕЗ МИРИЗМИ
4. ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА Е ГОДНА ЗА ПОЛИВАНЕ
5. КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ СЪОБРАЗЕНИ С ТЕРЕНА И ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА
6. НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА
7. 24 МЕСЕЦА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ, възможност за следгаранционна поддръжка

ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАУСТВАНА ВЪВ ВОДОСБОРНИ ОБЕКТИ (КАНАВКИ, ДЕРЕТА И ДР.)


ПРИНЦИП НА РАБОТА

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ РАБОТИ НА ПРИНЦИПА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МИКРООРГАНИЗМИ: Биологичното пречистване на отпадни води, използва способността на микроорганизмите да усвояват най-разнообразни вещества като източник на енергия и биогенни елементи за клетъчната им структура, бързо да се размножават и лесно да се приспособяват към обкръжаващите ги условия. Предложената технология за биологично пречистване се основава на активното действие на суспендираната във водната среда биомаса – специфично съобщество на МИКРООРГАНИЗМИ, ЧИЯТО ЖИЗНЕНА ДЕЙНОСТ ВОДИ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ, оценявани с показателя БПК (биохимично потребен кислород), както и тези, съдържащи азотни съединения. Технологичната схема включва следните зони: денитрификационна зона – анаеробна (безкислородна) среда за отстраняване на образуваните нитрити и частично снижение на органичното замърсяване по показателя БПК; нитрификационна зона – аеробна среда за окисление на амониевия азот до нитрити, пълно отстраняване на органичното замърсяване по показателя БПК и симултантно (химично) отстраняване на фосфора; За да работи ефективно пречиствателното съоръжение и съответно да се осигури подходяща среда за развитие на микроорганизмите е необходимо наличие на кислород (осигурява се от компресор – неразделна част от пречиствателната станция) и отпадни води.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САМОТО СЪОРЪЖЕНИЕ?

Пречиствателната станция е изработена от полипропилен (материал използван в хранително-вкусовата и химическата промишленост - безвреден за здравето на човека, устойчив на атмосферни условия и изгниване, еластичен и нечуплив). Оборудването на пречиствателното съоръжение включва:

1. ГРУБА РЕШЕТКА - ЗА ЕДРИ ОТПАДЪЦИ
2. ВЪЗДУШНА ДРОБИЛКА ЗА ЕДРИ ЗАМЪРСИТЕЛИ
3. БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БИОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ - ВЪГЛЕРОД, АЗОТ И СИМУЛТАНТНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФОСФОР:
4. АЕРОБЕН СТАБИЛИЗАТОР ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА УТАЙКАТА;
5. АЕРАЦИОННА СИСТЕМА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: КОМПРЕСОР, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ВЪЗДУХ И АЕРИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ;
6. ЕРЛИФТНА ПОМПА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА АКТИВНАТА УТАЙКА В ДЕНИТРИФИКАТОРА;
7. ЕРЛИФТНА ПОМПА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛИШНАТА АКТИВНА УТАЙКА В АЕРОБНИЯ СТАБИЛИЗАТОР;
8. СИСТЕМА ЗА РАЗБЪРКВАНЕ НА СМЕСТА ОТПАДЪЧНА ВОДА-УТАЙКА В ДЕНИТРИФИКАТОРА;
9. АЕРАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ДИФУЗЬОРИ ВКАРВАЩИ КИСЛОРОД В СИСТЕМАТА;
10. ЛАМЕЛЕН ВТОРИЧЕН УТАИТЕЛ, ВГРАДЕН В НИТРИФИКАЦИОННАТА ЗОНА;
11. АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ВЛАГОУСТОЙЧИВО ТАБЛО С ПРЕКЪСВАЧИ НА ОТДЕЛНИТЕ РЕЖИМИ И АВТОМАТИЧНИ ЧАСОВНИЦИ.Тип съоражение
Воден обем (куб.м)
Диаметър (м)
Височина (м)
Цена в лева без ДДС
Пречиствателна станция
1,76
1,50
1,80
След запитване
Пречиствателна станция
2,54
1,80
1,80
След запитване
Пречиствателна станция
3,46
2,10
1,80
След запитване
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ЧИСТА ВОДА ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ

Резервоарите са изработени от полипропилен (материал използван в хранително-вкусовата и химическата промишленост - безвреден за здравето на човека, устойчив на атмосферни условия и изгниване, еластичен и нечуплив). Намират приложение, като:

Резервоари за вода годна за домакински нужди
Резервоари за хидрофорни помпи
Резервоари монтирани след пречиствателни станции, за вода годна за поливанеТип съоражение
Воден обем (куб.м)
Диаметър (м)
Височина (м)
Цена в лева без ДДС
Резервоар за чиста вода
1,20
1,00
1,50
След запитване
Резервоар за чиста вода
2,00
1,35
1,50
След запитване
Резервоар за чиста вода
5,20
2,10
1,50
След запитване
Резервоар за чиста вода
9,80
2,50
2,00
След запитване