Електронен касиер
Счетоводство на блока и касиер

- Предоставя възможност на всеки собственик/наемател лесно да плати таксата за входа на каса на Изипей. Трябва да каже името на фирмата и абонатния номер за неговия апартамент. Може да откриеабонатния номер на таблото с информация във входа, да получи СМС на телефон или персонална визитка,която да покаже на касата. Таксите са фиксирани, с решение на Общо събрание и не е нужно собственикътда казва сума. За заплатената такса той получава подробна разписка.

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток,вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- Предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (6,10 лв). Не се предоставяуслуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление на сградата;

Тук можете да генерирате Вашата оферта. Задайте точните параметри на услугата, която желаете и ние ще изчислим ресурсите и цената, на която можем да Ви ги предложим. Възползвайте се от възможността да получите съвременен и улеснен начин на работа и бърз достъп до всяка информация, която Ви е необходима. Нашата цел е да Ви спестим усилия за проучване и изчисления, като Ви предоставяме пълен пакет от услуги, комбинирани според специфичните нужди и изисквания на жилищната сграда или собствениците.